Doelstellingen

Doelstellingen

MKB Schaijk Reek behartigt de belangen van haar leden richting gemeente, provincie en andere organisaties waarmee ondernemers te maken hebben. Alleen samen staan we sterk in het zoeken naar oplossingen voor vraagstukken in een steeds complexer wordende markt.


Gezond ondernemersklimaat

Het midden - en kleinbedrijf vormt de motor van de economie. Om die motor te kunnen laten draaien zijn er genoeg uitdagingen te overwinnen. Overheidsmaatregelen, slechte bereikbaarheid, criminaliteit en gebrek aan goed personeel zetten die positie onder druk. Aan de andere kant zijn er ook legio kansen. Samen met u kunnen wij die positie verbeteren. Ondernemersvereniging MKB Schaijk Reek maakt zich sterk voor een gezond ondernemersklimaat in de Schaijk en Reek.


Alleen samen staan we sterk

Wij zorgen ervoor dat de politiek de belangen van de leden laat meewegen als zij besluiten neemt die u raken. Wij voeren een stevige lobby voor u bij, lokaal, regionaal en provinciaal bestuur. En er wordt naar ons geluisterd! Ons motto is: alleen samen staan we sterk. Wat u als ondernemer alleen niet voor elkaar krijgt, lukt ons samen vaak wel. Bovendien heeft MKB Schaijk Reek een breed netwerk waar u uw voordeel mee
kunt doen. Wij hebben frequent contact met bestuurders, organisaties en instellingen waar u ook mee te maken heeft of kunt krijgen.


Dienstverlening op maat

Ondernemersvereniging MKB Schaijk Reek signaleert problemen en lost ze op. Zelfstandig of samen met anderen. Verder zorgen wij ervoor dat u op de hoogte wordt gehouden van belangrijke ontwikkelingen. U kunt met al uw ondernemersvragen bij ons terecht. Wat dacht u b.v. van MKB-subsidies en personeel-advisering of gezamelijk adverteren? Verder kunt u deelnemen aan het ondernemerscafé organiseren wij ledenbijeenkomsten en gaan wij met u bij collega ondernemers kijken om inspiratie op te doen.