Algemene voorwaardenWelkom op de website van de Toekomst van Schaijk. Je bezoekt deze site waarschijnlijk omdat ook jij een bijdrage wilt leveren aan de toekomst van ons dorp. Op 20 september is er eerste aanzet gedaan door een groep bevlogen dorpsbewoners en hier en daar ook een aantal betrokken buitendorpse. Uit deze avond zijn een heleboel thema's tot stand gekomen. 

Op deze site kun je bekijken welke thema's er zijn en heb je de gelegenheid om je aan te sluiten bij een van de thema's waar je een bijdrage aan wilt leveren, door je in te schrijven via Ik doe mee!. Er zit voor iedere bewoner wel iets bij. We willen je vragen om via het formulier je gegevens achter te laten en aan te geven waar je aan mee wilt doen. Tevens vragen we je om Schaijk in één woord te beschrijven. Inspiratie nodig? Bekijk het filmpje.

Bekijk ook het beeldverslag om te zien hoe de thema's tot stand zijn gekomen op 20 september. 

We zijn je reactie graag tegemoet en houden je via de website en mail op de hoogte van de ontwikkelingen. 

woordcloud

 

Bedankt!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed dictum dolor ac turpis porttitor condimentum. Morbi diam dui, venenatis ac massa id, ultrices pharetra nisl. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur quis tellus quis enim viverra vulputate ac sed dui. Phasellus molestie tempus purus, quis tempus sem pharetra varius. Morbi nisi dui, iaculis et accumsan ac, aliquet id velit. Nullam convallis imperdiet lacus id sodales.

Trots

 • Carnaval en Optocht
 • Ons-kent-ons en Betrokken
 • Ondernemend: Verenigingsleven en Bedrijfsleven
 • Gemeenschapszin en Saamhorigheid
 • Vrijwilligers
 • Gezellig, Gemoedelijk en Veilig
 • Daadkrachtig en Zelfvoorzienend
 • Natuur

Samenwerking

 • Saamhorigheid
 • Meer samenwerking tussen verenigingen
 • Samenwerking bedrijfsleven en verenigingen
 • In samenhang activiteiten organiseren
 • Tekort aan vrijwilligers en bestuurders
 • Informatie delen / centrale meldpost vrijwilligers?
 • Crossovers tussen verenigingen en samenleving
 • Samenwerkingen met het onderwijs
 • Gedeelde accomodaties

Normen en Waarden

 • Saamhorigheid: je staat nooit alleen
 • Soms onnodige concurrentie tussen verenigingen
 • Elkaar groeten op straat
 • Iedereen welkom, maar wel aanpassen
 • Moeilijk om bij de ‘kliek’ binnen te komen
 • Vereniging is geen supermarkt
 • Vaak dezelfde mensen actief
 • Schaijk is een ‘wit’ dorp

Ondernemen

 • Uitbreidingsmogelijkheden voor bedrijven
 • Behoud industrie en grootbedrijf
 • Samenwerking bedrijfsleven en verenigingen
 • Uitgebreide middenstand: angst verdwijnen en leegstand winkels
 • Leegstand boerderijen
 • Goede service van winkels en ondernemers

Werelddorp Verbreden

 • Gezamenlijk programma voor Schaijk
 • Niet alleen voor ondernemers, maar voor het totale dorp
 • Initatieven bundelen
 • Afstemming activiteiten
 • Dorpskalender
 • Van kinderen wereldburgers maken
 • Van Schaijk een sterk dorp maken

Centrum

 • Nieuw centrumplan is een kans
 • Aantrekkelijkheid aandachtspunt/verpaupering
 • Levendigheid van het centrum
 • Meer groenvoorzieningen
 • Minder hard rijden door centrum
 • Open wifi
 • Betere sfeer
 • Knus maken

Winkels

 • Gun winkeliers lokale aankopen
 • Centrumplan biedt kansen en mogelijkheden
 • Veel winkels/beperkt winkels
 • Angst voor verdwijnen winkels
 • Geen unanieme winkelopening/sluitingstijden

Jong & Oud

 • Aansluiting jong en oud (cohesie)
 • Vergrijzing/Ontgroening
 • Leren verenigen
 • Jeugd betrokken houden

Jeugd

 • Hangjongeren
 • Drugs- en alcoholgebruik/overlast
 • Gebrek aan starterswoningen
 • Minder actieve jongeren bij verenigingen
 • Jeugdbeleid en jongerenwerker
 • Meer aandacht en activiteiten voor groep 12-18 jaar

Onderwijs & Scholen

 • Beter samenwerking tussen en met scholen
 • Meer verbinding met de omgeving
 • Andere vormen onderwijs (SBO, VO)
 • Young Impact
 • Verkeersveiligheid rond scholen
 • Klein schoolplein
 • Trots op kwaliteit onderwijs en betrokkenheid ouders

Ouderen / eenzaamheid

 • Toegankelijkheid trottoirs en infrastructuur
 • Eenzaamheid onder ouderen
 • Begeleiding van ouderen
 • Wonen voor ouderen
 • Digitalisering
 • Steunpunt

Zorg (voor elkaar)

 • Voor elkaar klaarstaan
 • Zorgcoöperatie
 • Kleinschalig verpleeg- verzorghuis
 • Is er later ook nog zorg?
 • Sport voor kwetsbare mensen
 • Aandacht voor anderstaligen
 • Zorgcentrum met zorg dichtbij
 • Lange wachttijden zorg
 • Zelfstandig thuis wonen
 • Zorg voor elkaar; ook voor kwetsbare mensen

Wonen

 • Tekort aan betaalbare woningen (huur en koop) o.a. voor starters
 • Bij nieuwbouw wel dorpsgevoel behouden
 • Verloedering buitengebied
 • Woonunits voor ouderen

Uitgaan & Activiteiten

 • Gezellig dorpshart
 • Dorpactiviteiten levensvatbaar houden
 • Meer ‘leven’ op zondag
 • Uitgaansgelegenheid voor 14 tot 18 jaar
 • Trots op carnaval
 • Activiteiten afstemmen/nieuwsbrief met activiteitenagenda?
 • Meer sport en spelaanbod

Maatschappelijke voorzieningen

 • Goede voorzieningen in Schaijk
 • Veel verenigingen
 • Bibliotheek (niet in centrumplan)
 • Betaalbaarheid voorzieningen (zorg)
 • Dorpshuis
 • Supermarkt
 • Beperkt OV
 • Kansen t.a.v. samenwerking en delen accomodaties

Mobiliteit en bereikbaarheid

 • Openbaar vervoer aandachtspunt/uitdaging
 • Fietspaden verbreden
 • Betere aanleg infrastructuur
 • Aansluiting snelweg
 • Verkeersveiligheid
 • Geen taxi’s in Schaijk

Openbare ruimte

 • Verloedering buitengebied en centrum
 • Kansen nieuw centrumplan
 • Leegstand
 • Veiligheid
 • Hangjongeren
 • Onderhouden eigen dorp
 • Kwaliteit openbare inrichting (lampen, bankjes)
 • Ruimtelijke kwaliteit (rommelig straatbeeld)

Verkeersveiligheid

 • Onderhoud en schoonmaak straten
 • Toegankelijkheid voor mindervaliden
 • Situaties rondom scholen
 • Hardrijden
 • Overlast van vrachtverkeer
 • Te weinig parkeergelegenheid
 • Slechte en te smalle fietspaden

Overlast

 • Verkeersveiligheid
 • Hardrijden
 • Vrachtverkeer
 • Parkeren
 • Hangjongeren
 • Drugsgebruik
 • Vandalisme
 • Inbraak

Buitengebied en groen

 • Mooie natuur en recreatiegebieden
 • Kansen voor toerisme
 • Onveilig buitengebied (verloedering, vernielingen en inbraak)
 • Leegstand van agrarische gebouwen: kansen voor herbestemming
 • Meer groen in het centrum

Duurzaamheid

 • Energiecoöperatie duurzame energie
 • Aandacht voor groen en duurzaamheid kan beter
 • Kans: duurzaam Schaijk
 • Aanplant nieuwe bomen Franse Baan

Toerisme

 • Verpaupering centrum = minder bezoekers
 • Mensen komen omdat het mooi is
 • Extra bezoekers door toerisme
 • Toerisme en horeca
 • Dorpsgidsen die een rondleiding kunnen verzorgen
 • Toenemend toerisme heeft gevolgen voor verkeersveiligheid
 • Toeristenbelasting anders inrichten

Digitalisering

 • Social Media bedreigingen (sexting, online pesten)
 • Meer winkels dicht
 • Minder leefbaarheid
 • Ouderen steunpunt t.a.v. digitalisering
 • Open lokaal Wifinetwerk in het centrum

Politiek en gemeente

 • Herindeling
 • Minder bureaucratie
 • Stroperige procedures
 • Traag (besluiteloos)
 • Behoefte aan meewerkende gemeente
 • Politiek remt blik op toekomst

Ik doe mee!