Nieuws

Samenwerking TU Eindhoven en MKB Zuidoost-Brabant: 
Snel kennisdeling universiteit en bedrijven. TU Eindhoven Innovation Lab gaat het midden- en kleinbedrijf in Zuidoost-Brabant ondersteunen op het gebied van technologische innovatie.

Doel: Beschikbare kennis van de TU Eindhoven versneld ter beschikking te stellen van het regionale MKB. Via "De Vragenbank” kunnen de ondernemers hun innovatievraag stellen waarna ondersteuning en kennis van de Universiteit ter beschikking wordt gesteld.

Subsidieregeling praktijkjaren gehandhaafd
MKB-Nederland en VNO-NCW zijn verheugd dat de subsidieregeling praktijkjaren in elk geval tot 2023 gehandhaafd blijft.

Hiervoor is de afgelopen periode door MKB-Nederland intensief gelobbyd voor het behoud hiervan.

Het schrapen van of het korten op de regeling zou tienduizenden leer-werkbanen gaan kosten, en met name in het midden- en kleinbedrijf. Voor kleinere bedrijven zijn de kosten voor een BBL-student -gemiddeld Euro 12.000 per jaar- het moeilijkst op te brengen. De subsidie van maximaal Euro 2.700 is een cruciale tegemoetkoming in de kosten van  de begeleiding van mbo-studenten op de werkvloer.