Nieuws

Centrumplan Schaijk:
Wat gaat het hard! We zijn er nog niet maar we horen veel positieve reacties van ondernemers, inwoners en bezoekers van buiten Schaijk.

Omzetderving winkeliers: 
Veel van onze leden, en dan met name winkeliers, hebben minder traffic gehad en derhalve minder omzet gegenereerd tijdens de bouwwerkzaamheden en aanleg van de nieuwe infrastructuur. Als bestuur hebben wij naar de (wettelijke) mogelijkheden gekeken voor een mogelijke compensatie. Hierover is gesproken met ons landelijk bestuur als met het college van B&W van onze Gemeente. Helaas heeft dit niet geleid tot een mogelijke schadevergoeding.

Dorpsontwikkeling Reek en Toekomst van Schaijk:
Beide initiatiefgroepen zitten nu in de uitvoeringsfase. Alle ondernemers worden uitgenodigd om te participeren en mee te denken of doen. Goed voor het dorp, ondernemersklimaat en de leefbaarheid van onze kernen!

Natuurpoort De Maashorst:
De rotonde ligt er. Een uitgebreid bidbook ligt gereed op het gemeentehuis. Nu is het de beurt aan ons als ondernemers. Pak deze kans en mogelijkheid en informeer eens naar de mogelijkheden.

Schitterend Schaijk, feestverlichting en aanlichten bijzondere gebouwen:
De sfeerverlichting hangt er weer mooi bij! Een super groot dankwoord aan de trouwe ploeg heren die ook dit jaar weer geweldig werk hebben verricht. Geweldig! Dit jaar zijn we ook bezig om de verlichting en en grote kerstboom voor de Phoenix te regelen. In samenwerking met de Gemeente hebben we tevens kunnen regelen dat komend jaar enkele bijzondere gebouwen speciaal aangelicht zullen worden zodat ook ’s avonds Schaijk een aantrekkelijk verblijfsgebied is.