Nieuws

In café-feesterij De Potter vond woensdagavond 11 april de voorjaarsvergadering plaats. De bijeenkomst, met cabaretier Rob Scheepers en Eric Riegen als gastsprekers, werd door ongeveer 65 leden bezocht.

Doordat voorzitter Alfons Smits vanwege ziekte verhinderd was, leidde penningmeester Paul Kling de avond namens het dagelijks bestuur. 

Hans Heurkens gaf namens de kascontrolecommissie aan dat er geen aanmerkingen zijn op de financiële bedrijfsvoering van MKB Schaijk-Reek. Willem Griffioen van Welterusten bood aan om komend jaar de kascontrolecommissie te versterken. Hij gaat deze taak samen met Hans Heurkens op zich nemen.

Mark Steetsel werd gepresenteerd als de nieuwe Schaijk een Werelddorp-manager. Na de pauze gaven twee gastsprekers acte de présence. Directeur Eric Riegen van Barry Emons, een bedrijf gespecialiseerd in producten en diensten op het gebied van belevingsgerichte zorg, vertelde een inspirerend verhaal over ‘inclusief werkgeverschap’. Riegen is door de Provincie benoemd tot ambassadeur van 'Brabants Besten'. Dat zijn MKB-ondernemers die het goede voorbeeld geven op het terrein van sociale innovatie en die uitblinken in de manier waarop zij medewerkers met een beperking of grote afstand tot de arbeidsmarkt op vernieuwende wijze inzetten.

Het laatste programma-onderdeel voor de afsluitende netwerkborrel was het optreden van cabaretier en stand-upcomedian Rob Scheepers uit Sterksel. Met hilarische anekdotes en een flinke dosis improvisatie kreeg hij de lachers veelvuldig op zijn hand. Hij zorgde daarmee voor een humoristisch slotakkoord van de geslaagde MKB-bijeenkomst.