Nieuws

Nieuwe bestuursleden gezocht!
Enkele bestuursleden zullen tijdens de komende jaarvergadering aftreden. Wij vragen enthousiaste, vindingrijke en betrokken ondernemers om zich kandidaat te stellen voor een bestuursfunctie. Door de te wijzigen taakstelling zal het tijdsbeslag aanzienlijk verminderen. Je kunt je opgeven bij onze secretaris/penningmeester Paul Kling.

Belangrijke statutenwijziging in onze vereniging
Zoals al in mijn voorwoord vermeld willen wij een aanpassing doen in de statuten van onze vereniging en de taken en verantwoordelijkheden van onze vereniging beperken tot het behartigen van de belangen van onze leden. Het organiseren van evenementen en dergelijke zullen ondergebracht worden bij “De Toekomst van Schaijk”. Tijdens de Jaarvergadering zullen wij dit uitvoerig toelichten.

Oproep voor het organiseren van bedrijfsexcursies voor leden onderling
Oproep aan bedrijven voor het verzorgen van een excursie in hun bedrijf voor de leden van onze vereniging. Tevens een oproep aan onze leden voor het geven van een bedrijfspresentatie tijdens onze ledenvergaderingen. Je kunt je belangstelling doorgeven aan secretaris/penningmeester Paul Kling.

Samenwerking TU Eindhoven en MKB Zuidoost-Brabant: 
Snel kennisdeling universiteit en bedrijven. TU Eindhoven Innovation Lab gaat het midden- en kleinbedrijf in Zuidoost-Brabant ondersteunen op het gebied van technologische innovatie.

Centrumplan Schaijk:
Wat gaat het hard! We zijn er nog niet maar we horen veel positieve reacties van ondernemers, inwoners en bezoekers van buiten Schaijk.

Deze avond waren wij te gast bij Tennisvereniging De Witte Schare in Schaijk. Een geweldig, goed georganiseerde avond door de tennisvereniging in samenwerking met MKB Schaijk-Reek. Een goede opkomst en twee ondernemende avonturiers in ons midden die ons meenamen in hun avonturen van afgelopen jaar.

In de herfstvakantie, van zondag 14 tot en met vrijdag 19 oktober, vindt het Oerfestival De Maashorst plaats. Natuurbeleving, cultuurhistorie, archeologie, streekmarkten en heerlijke proeverijen staan hierbij centraal. Als ondernemer in De Maashorst is dit hét podium om jezelf te laten zien, horen en presenteren, op welke manier dan ook.