Nieuws

Dinsdag 14 oktober wordt de najaarsvergadering gehouden. Het officiële deel zal zoals meestal tijdens de najaarsvergadering niet veel tijd in beslag nemen. Op deze avond zal een aantal interessante (bedrijfs-) presentaties gegeven worden. Uiteraard zal er ook nog voldoende tijd zijn voor een gesprek met collega-ondernemers onder het genot van een hapje en een drankje.

MKB-Nederland heeft het aanpakken van regeldruk landelijk tot speerpunt verklaard. Men zit het huidige kabinet op de huid om de gemaakte afspraken hierover na te komen. Ook lokaal en regionaal proberen ze waar mogelijk de regeldruk voor ondernemers terug te dringen.

In dat kader heeft het afgelopen jaar een onderzoek naar regeldruk bij gemeenten gelopen. Voor veel gemeenten is nu duidelijk in beeld welke regels ze af zouden kunnen en moeten schaffen.

Op dit moment wordt er gedacht over vervolgstappen en daarvoor is uw hulp nodig. Tegen welke regels loopt u aan op lokaal of regionaal niveau waar het landelijke en/of provinciale MKB aandacht aan zouden moeten besteden? Welke regels zitten u dwars? Welke regels kunnen we aanpakken om ondernemen eenvoudiger te maken?

Graag horen we dit van u op korte termijn, zodat wij daar onze lokale lobbyinzet op af kunnen stemmen. U kunt uw reactie sturen als antwoord op deze mail, graag voorzien van een stukje toelichting.

In het laatste overleg (dinsdag 23 september ’14) met het college van B&W gemeente Landerd hebben wij bovenstaande ook besproken. Met hen hebben wij afgesproken dat de door u aangedragen zaken niet alleen met MKB Brabant en MKB Nederland maar ook met het college van B&W Landerd gedeeld worden. Alle partijen doen hun best om, waar mogelijk, de regeldruk te verlagen.

Wij zien uw input graag tegemoet!